Planujesz wdrożenie systemu ERP?
Skorzystaj z kalkulatora ERP i zaplanuj budżet projektu.

Zaprojektowaliśmy dla Państwa wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala określić wartość projektu wdrożenia systemu klasy ERP. Mamy nadzieję, że przy jego pomocy właściwie zaplanują Państwo budżet na wdrożenie systemu ERP we własnej firmie.

Uzupełnienie informacji w kalkulatorze ERP zajmuje 2 minuty. Na ich podstawie przygotujemy szacunkową kalkulację projektu - zawierającą koszt licencji oraz usług wdrożeniowych dla systemu Microsoft Dynamics NAV.

Profil działalności
Liczba klientów
Liczba dostawców
Ilość faktur sprzedaży na miesiąc*
Ilość czynnych kartotek
Ilość kartotek produkcyjnych (BOM)
Wielowalutowość
Wielojęzykowość
Magazyny wysokiego składowania
Działalność międzynarodowa
System ERP*
Nazwa systemu
System BI*
Nazwa systemu BI
System CRM
System HR
Inne

Prosimy zaznaczyć obszary, które mają zostać objęte projektem wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV. Na tej podstawie oszacujemy projekt wdrożeniowy systemu ERP.

W celu otrzymania kalkulacji, prosimy o podanie danych kontaktowych:

Jeśli dane będą niepełne, fikcyjne lub nie spełnią innych warunków, JCommerce zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.